Nederlands English

 

Deze site is gebouwd en van foto's voorzien door Ton Meuleman, amateur fotograaf en gepensioneerd ICT-er.

De foto's op deze website geven een impressie van wat mij op dat moment visueel raakte. Daarbij is het mogelijk dat de registratie aangepast is aan de gevoelens die ik op dat moment over dat onderwerp had. Soms alleen met oog voor details terwijl het totaal ook meer dan de moeite waard was; vaak wordt het extreme gezocht. Het is aan de kijker om te bepalen of het gevoel wordt overgebracht.

De menustructuur (links) biedt de mogelijkheid om via submenu's te kiezen voor een bepaalde fotoserie. Uit deze serie wordt een willekeurige foto geselecteerd die groot wordt afgebeeld. Links ervan worden acht miniaturen getoond waarvan de bovenste overeenstemt met de grote foto. Door op één van de miniaturen te klikken schuift deze op naar boven en wordt de desbetreffende foto vergroot. Onder de miniaturen bevindt zich een blauwe startknop en een informatieknop die de mogelijkheid biedt om de foto te bestellen. Middels de startknop kan een diavoorstelling worden gestart (en gestopt) die de foto's in sequentiële volgorde groot afbeeldt.

De site zou zonder problemen vanuit alle bekende operating systemen door alle bekende browsers benaderd moeten kunnen worden omdat het is gebouwd in PHP5 en Java. Het gebruikt Xajax om uitsluitend de gewijzigde delen van een pagina te verversen.